Ledarutveckling ur genus- och jämställdhetsperspektiv

 

Individuell ledarcoaching 

Att vara ledare i en politiskt styrd organisation kräver kunskap om hur man praktiskt hanterar och balanserar verksamhetens syfte, ledarskap, politiska uppdrag och i bland även medborgerliga perspektiv.

Syftet med coaching är ökad kompetens, förmåga och motivation och att mot denna bakgrund integrera jämställdhets- eller andra jämlikhetsperspektiv i sin verksamhet. Organisationens egna behov styr processen.

 

Förse chefer med metoder och verktyg för jämlikhetsarbete

Jag erbjuder också att i en kortare process utöka verktygslådan för chefer i arbete inom jämlikhetsområdet. Upplägget är då ett förarbete där jag lyssnar in konkreta behov vid en viss tidpunkt och sedan gör en insats vid ett eller flera tillfällen där jag förser organisationen med de verktyg som behövs för att komma till rätta med de problem som presenterats. Jag har gjort sådana skräddasydda insatser till exempel i följande organisationer.  I flera fall handlar det om upprepade samarbeten:

 • Rikspolisstyrelsen
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Jordbruksdepartementet
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Nutek, Ledningsgruppen
 • Göteborgsoperan
 • Teaterförbundet/svensk scenkonst
 • Kunstens kvinner/Arbeidsforskningsinstituttet Oslo
 • Rektorsutbildning, Utbildningsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet
 • Ledarskapsutveckling för forskningsledare, NTNU, Norge
 • Svenska kyrkan
 • Oslo universitet
 • Skådespelarförbundet i Norge
 • Musikhögskolan i Oslo
 • SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
 • Järfälla kommun

 

Utveckling/coaching av ledningsgrupper

Mitt arbete med ledningsgrupper har formen av ledarutveckling ur genus- och jämställdhetsperspektiv. Samtliga möten sker helt utan tekniska hjälpmedel i personlig dialog. Innehållet tas fram i ett förarbete och skräddasys efter ledningens aktuella och konkreta behov. Formatet är ofta tre halvdagar med några veckors mellanrum.

Första halvdagen: Introduktion, termer och begrepp, skillnaden mellan att arbeta traditionellt och med integrering. Vad ställer jämställdhets- eller jämlikhetsintegrering för krav på ledarskap?

Andra halvdagen: Hur går arbetet med integrering till i praktiken? Praktisk verktygslåda för jämställdhetsintegrering. Uppgift till nästa gång genom att tillämpa verktygen på konkret material från det egna skrivbordet.

Tredje halvdagen: Redovisning av uppgiften samt coaching i process. Vi lär av varandra.

Jag har arbetat på detta sätt med till exempel ledningsgrupper i följande organisationer: Försvarsmakten, Norra Hisingens stadsdelsnämnd, Folkteatern i Göteborg, Lunds universitet, Stadsdelsnämnden i Härlanda, Göteborg, Förvaltningsledningen i Göteborgs stad, Stockholms stadsteater, Kulturrådet och Församlingar inom Svenska kyrkan.

Jag har även erfarenhet av att ha övergripande ansvar för planering och genomförande av längre ledarskapsprogram. Ett exempel är Ledarskapsprogram för prefekter respektive studierektorer vid Göteborgs universitet, 2002-2005. Programmen löpte över 12 respektive 6 månader.