Handledning/coaching av specialister inom jämlikhetsområdet

 

Att arbeta med jämställdhets- eller jämlikhetsintegrering ställer nya krav på interna experter och handläggare.

När jämställdhetsintegrering används som strategi i jämlikhetsarbete är det chefer och medarbetare som gör jobbet. Därutöver behövs ofta intern experthjälp i form av coaching. Expertens uppgift förändras från att handla om sidoordnade verksamheter till att handleda medarbetare som skall inarbeta jämlikhetssperspektiv i konkreta arbetsprocesser.

Om arbetet handlar om att utvidga jämställdhetsintegrering till jämlikhetsintegrering ställer det krav på experter och handläggare att hantera nya verktyg.

Av dessa skäl kan jämställdhets- och jämlikhetsintegrering, utöver utbildning av medarbetare, kräva extern handledning av interna specialister och handläggare.