Personlig utveckling genom samtal

 

Jag arbetar med personlig utveckling av jag och självbilder. Processen är skräddarsydd efter olika behov. Det första steget är att vi tillsammans klargör vad du vill uppnå. Därefter planerar vi just din process.

Det är möjligt att kombinera professionella och privata problem, till exempel ledarskap eller arbetsmiljö med relationsproblem hemma. Eller att infoga jämlikhetsperspektiv i din egen självbild och samtidigt betrakta organisationer ur sådana perspektiv. 

Men du är naturligtvis välkommen att helt och hållet arbeta med ditt privatliv. Är det något som upprepat trasslar till det för dig? Relationer som inte fungerar? Vill du utveckla ditt sexliv? Ändra på något i dig själv eller ditt liv? Eller vill du träffa en filosof?

Mitt arbete med utvecklande samtal vilar på flera utbildningar: grundutbildning i psykoterapi, kandidatexamen med beteendevetenskap och doktorsexamen i filosofi.  Därtill kommer lång praktisk erfarenhet av ledarskap, ledarutveckling och radikalt förändringsarbete i olika organisationer. Ofta med genusperspektiv. Ett specialområde är sexuella trakasserier och könskränkningar. 

Det finns en rejäl verktygslåda.