Vem är Eva Mark?

 

eva-mark-omJag har kombinerat en drygt 30-årig akademisk karriär på Göteborgs Universitet med egen konsultverksamhet och grundläggande utbildning i psykoterapi. Denna kombination av kompetenser har visat sig mycket värdefull i ett stort antal uppdrag inom såväl akademi, statlig, regional och kommunal tjänst samt det privata näringslivet.

Efter att ha doktorerat i teoretisk filosofi inom området filosofisk psykologi har jag haft ett antal uppdrag och befattningar vid Göteborgs Universitet: lektor, studierektor, eget ansvar för central studierektors- och prefektutbildning, strategiskt jämställdhetsarbete och under 10 år föreståndare för Grundtviginstitutet. Det är ett bildningsinstitut som arbetat både med universitetets interna bildningsarbete och samverkan med andra bildningsorganisationer i regionen.

Kombination av analytisk förmåga utvecklad under filosofisk forskning, handfast erfarenhet av arbete med ledar- och organisationsutveckling inom jämlikhetsområdet, psykoterapeutiskt och långvarigt arbete med bildningsfrågor ur både folkbildnings- och akademiskt perspektiv, har genererat ett stort antal uppdrag. Jag har fungerat såväl som rådgivare till regeringen samt haft uppdrag från konstnärliga organisationer, försvarsmakten, polisväsendet, universitet, Svenska kyrkan och andra organisationer på regional och kommunal nivå. Uppdragen handlar om att driva organisatorisk förändringsverksamhet och ledarutveckling på hög nivå i stora organisationer.

En särskild nisch under de senaste 15 åren är konstorganisation ur olika genusperspektiv (Filminstitutet, Dramatiska institutet, Valands konstskola, Stockholms stadsteater, Göteborgsoperan och Kulturrådet, Konstnärsnämnden), undervisning vid konstskolor samt akademisk konstutveckling i mötet mellan konstnärliga praktiker och filosofi.