Publikationer som använder genus- och jämställdhetsperspektiv

 

Böcker

Mark, E. Muchin, P. (2011) Teorier ur kroppsliga praktiker, Falun, Carlssons.

Mark, E. och Renström, M. (2011) Att få syn på sig själv från ett annat håll, Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet rapport nr 10, Göteborgs universitet, 2011. Boken ingick i konstutställningen Att se sig själv från ett annat hållHasselblad center i Göteborg, 2011.

Mark, E. (2007) Jämställdhetsarbetets teori och praktik, Polen, Studentlitteratur.

Mark, E. (1998) Självbilder och jagkonstitution, Göteborg, Acta Philosophica Gothoburgensia, nr.7.

 

Redaktör för böcker

Mark, E. (red) (2014) Bildningens praktiker. Om de bildande momenten i en akademisk undervisningsprocess, Göteborg och Stockholm, Makadam.

Holm, U. Mark. E. Persson, A. Eds. (1997) Tanke, känsla, Identitet, Uddevalla, Anamma.

Mark, E. Persson A. (1992): Eds. Proceedings of Nordic Symposium for Women in Philosophy Nordic Women In Philosophy no 1, Göteborg, Göteborgs universitet.

 

Expertuppdrag departement

Mark, E. (2006) Jämställdhetsarbete med konservativa rebeller, Plats på scen, betänkande av Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, SOU 2006:42.

Mark, E. (2006) Från sido- och expertorganisation, Näringsdepartementet.

 

Expertuppdrag myndigheter

Mark, E. (2016) Konstnärlig kvalitet med demokratiska perspektiv, Konstnärsnämnden.

Mark, E. (2009) Livslångt lärande ur bildningsperspektiv som strategi för högskolan, Göteborg, Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet rapport nr 7.

Mark, E. (2004) Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag. I skärningspunkten mellan forskning, forskningspolitik och samhällspåverkan, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Mark, E. (2003) Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv. Rekrytering av lärare och forskare, Göteborg, Jämställdhetskommitténs skriftserie 7, Göteborgs universitet:

Mark, E. (2003) Sexuella trakasserier en fråga om kunskap? En undersökning av sexuella trakasserier bland studenter på Chalmers, Chalmers. (Stencil)

Mark, E. (2001) Arbetsmiljö ur jämställdhetsperspektiv. En könsuppdelad kartläggning av doktoranders arbetsmiljö och anställning efter examen,Göteborg, Jämställdhetskommitténs skriftserie 3, Göteborgs universitet.

Mark, E. (2001) Jämställdhet Tänkande och strategier, Göteborg, Chalmers.

Mark, E. (2002) Equal Opportunities Work. Theories about Practice, Göteborg, Göteborgs Universitet.

Mark, E. (2000) Jämställdhetsarbete. Teorier om praktiker, Göteborg, Jämställdhetskommitténs skriftserie 1, Göteborgs universitet. (Kurslitteratur)

 

Artiklar i antologier

Mark, E. (2018) Livslångt lärande ur bildningskonflikt. Grundtviginstitutet i levande växelverkan, i Lärande och bildning. Hundra år i Göteborg, red. Klintberg, W. och Nyberg, G., Carlsson Bokförlag, Stockholm.

Mark, E. (2014) Vad är global bildning? i Bildningens praktiker, red. Mark, E., Göteborg och Stockholm, Makadam.

Mark, E. (2014) Inledning: Den akademiska bildningens praktiska sidor, i Bildningens praktiker, red. Mark, E., Göteborg och Stockholm, Makadam.

Mark, E., (2015) Vad är global bildning? i Vidgade vyer, djupare kunskap. Om bildning här och nu, Kultur i Väst.

Mark, E. (2009). En lektion i häxcoaching, i: Rapp Riccardi, M., (Ed): Handboken Coaching, 10.1, Stockholm, Bonniers Business Publishing, pp. 1-24. 

Mark, E. (2008) Konkurrens inom jämlikhet, i Befria oss från mångkulturalism, Nejadmehr, R., Liedman, S-E., Moaven Doust, D. red., Jönköping, Natur och kultur.

Mark, E. (2005) Praktiska teoretiker och teoretiska praktiker. Om kunskap som aspekter av kultur, i Kulturarvens gränser, Aronsson, P., Skarin Frykman, B:; Hodne, B., Ödemark, J., red. Göteborg, Arkipelag.

 

Artiklar

Mark, E. (2012) Vad är global bildning? Proceedings för NU2012

Mark, E. (2005) Vetenskap, makt och beprövad erfarenhet. Samtida kunskapsteori, Häften för kritiska studier, 193-194.

Mark, E. (2004) Teorier om praktiker i jämställdhetsarbete. Jämställdhetsarbete vid Göteborgs universitet 1999-2003, Proceedings, Island.

Mark, E. (2001) Is The Self of the Infant Preserved in the Adult?, Medicine, Health Care and Philosophy, 4,: 347-353.

Mark, E. (1997) Vad är sexuella trakasserier? Häften för kritiska studier, nr.4, Stockholm.

 

Projektredovisning

Mark, E., (2013) Doing What You Always Do Decision-Making Processes in the Film Industry, WIFT, Translation by Robin Blanton

Mark, E. (2006) Att göra som man brukar. Om beslutsprocessen i filmbranschen, Stockholm, WIFT (Women in film and television), Sverige, www. wift.se.